Klager geen belanghebbende, klacht niet ontvankelijk

Dossiernummer: 20191106
Datum uitspraak: 14 april 2020

Register-Taxateur krijgt opdracht om een perceel bedrijfsgrond te taxeren. De eigenaresse verkoopt de grond aan haar zoon, uitgaande van de getaxeerde waarde. Haar andere zoon dient een klacht in, omdat hij vindt dat de taxateur het perceel veel te laag heeft gewaardeerd.

Bij de klachtprocedure is de vraag of klager wel belanghebbende is. Hij was niet de opdrachtgever, en het perceel stond alleen op naam van zijn moeder. Klager zegt dan dat hij de klacht heeft ingediend namens zijn moeder. Maar moeder weigert een machtiging af te geven.

Het Tuchtcollege oordeelt dat klager geen te beschermen rechten heeft ten aanzien van het perceel. Omdat hij ook niet de opdrachtgever was, is hij geen belanghebbende, zodat hij geen klacht kan indienen. De klacht is niet-ontvankelijk.