Medeondertekenaar ook verantwoordelijk voor onvolkomenheden rapport

Dossiernummer: 20200505

Datum uitspraak: 12 oktober 2020


Klagers gaan een vervallen molen restaureren en hier een woning aanbouwen. De molen zal in het huis worden geïntegreerd. De molen was ten tijde van de taxatie omringd door 12 meter hoge bomen. Opdrachtgever voor de taxatie is eigenaar van een woning die uitkijkt op de molen en de nieuwbouw. Opdrachtgever wil graag weten wat het effect is van deze verbouwing op de waarde van zijn woning.

Klagers zijn het niet eens met de waardedaling zoals in het taxatierapport is vastgelegd. Zij zijn van mening dat de nodige fouten zijn gemaakt zijn bij de samenstelling van het rapport en dat er sprake is van een doelredenering. Zij zijn van mening dat zij ernstig zijn benadeeld door het rapport.  

Het Tuchtcollege acht de klacht gegrond.

Allereerst overweegt het Tuchtcollege dat zij slechts marginaal kan toetsen. Niet de waarde, maar het rapport wordt getoetst.

In het rapport zijn diverse fouten gemaakt, het woningtype klopt bijvoorbeeld niet en de referentiepanden ontbreken volledig in het definitieve rapport. Niet gebleken is dat sprake is van niet integer handelen.

Artist impression
In het rapport is gebruik gemaakt van een artist impression. Het Tuchtcollege overweegt dat het gebruik van een artist impression in een taxatie dient te worden ontraden, omdat hierdoor op een artistieke wijze invloed wordt uitgeoefend op de waarde van het te taxeren object.

Tweede taxateur
Het bleek niet mogelijk het rapport te laten valideren. Bij niet-gevalideerde taxatierapporten van woningen is volgens de praktijkhandreiking Wonen een plausibiliteitstoets vereist, tenzij de taxatie is verricht door twee Register-Taxateurs en beide taxateurs ondertekenen. In dit geval besloot de tweede taxateur, aan wie het taxatierapport ter toetsing is aangeboden, het rapport mede te ondertekenen, in plaats van een plausibiliteitsverklaring op te stellen.

De tweede taxateur had bij zijn controle moeten opmerken dat de eerste taxateur het beginsel van zorgvuldigheid en transparantie schond. Nu de tweede taxateur het rapport heeft medeondertekend, is die ook volledig verantwoordelijk voor de onvolkomenheden in het rapport.

Het Tuchtcollege verklaart de klacht gegrond en beide taxateurs krijgen een berisping.