Mooiere ligging leidt niet tot hogere waardering

Dossiernummer: 20200401

Datum uitspraak: 21-8-20

Klager is ontevreden over de waardering van zijn woning. Volgens klager heeft de taxateur te weinig vierkante meters berekend, want bij een eerdere taxatie was het woonoppervlak groter. Ook heeft de taxateur te weinig rekening gehouden met de mooiere ligging van de woning ten opzichte van de referentiepanden.

Het Tuchtcollege krijgt bij de klacht een NEN-rapportage, waarbij vrijwel exact het door de taxateur opgemeten aantal vierkante meters woonoppervlak zijn vastgesteld, dus dat er te weinig meters zijn meegenomen, klopt niet. Daarnaast heeft de taxateur onderbouwd dat de woning mooier gelegen kan zijn, maar dat uit de beschikbare data niet blijkt dat kopers daar meer geld voor overhebben.

Daarom oordeelt het Tuchtcollege dat de klacht ongegrond is.