Neem berekening waardering op in taxatierapport

Dossiernummer: 20200727
Datum uitspraak: 22 december 2020

Klager is ontevreden over de taxatie van de aan te kopen woning. De waarde is precies de koopsom en er staan fouten in het taxatierapport.

Het Tuchtcollege overweegt dat de taxateur heeft kunnen toelichten hoe hij tot zijn waardering is gekomen. Het was beter geweest als de taxateur deze berekening in het taxatierapport had opgenomen, maar dat is onvoldoende om te oordelen dat de taxateur onzorgvuldig is geweest.

Ook de feitelijke onjuistheden – die door de taxateur zijn hersteld – zijn van ondergeschikt belang. Omdat niet elke slordigheid tuchtrechtelijke verwijtbaarheid oplevert, wijst het Tuchtcollege de klacht af: ongegrond.