Niet invullen van de vragenlijst ‘Eigen Verklaring 2019’

Dossiernummers: 2009162 -2009179
Datum uitspraak: 23 december 2020

Op 23 december heeft het Tuchtcollege NRVT uitspraak gedaan in een aantal klachten van NRVT.

Het betreft hier het, ondanks diverse herinneringen en een ingebrekestelling, niet invullen van de door NRVT aan taxateur toegezonden vragenlijst de zogenaamde Eigen Verklaring 2019. Taxateur is hiermee tekortgeschoten in de nakoming van de Aansluitingsovereenkomst en heeft zich niet gehouden aan het Reglement Doorlopend Toezicht.

Zoals NRVT terecht aanvoert, is het van belang dat de bij NRVT ingeschreven taxateurs aan verzoeken van NRVT als het invullen van vragenlijsten voldoen. Door medewerking te verlenen wordt voldaan aan de doelstelling van NRVT als neergelegd in haar statuten, namelijk de handhaving en bevordering van de goede beroepsuitoefening van de bij NRVT geregistreerde taxateurs, de instandhouding en bevordering van de kwaliteit van de uitvoering van het taxatieproces en het vertrouwen daarin in het maatschappelijk verkeer.

De meeste taxateurs erkennen hun fouten en geven toe dat ze in deze nalatig zijn geweest. Een aantal van hem voert gemotiveerd verweer. Vrijwel alle taxateurs hebben de Eigen Verklaring inmiddels alsnog ingevuld.

Het Tuchtcollege verklaarde alle klachten gegrond en legt aan de taxateurs een maatregel (waarschuwing of berisping) op en in één geval een voorwaardelijke boete aangezien de Eigen Verklaring hier nog steeds niet is ingevuld.

2009162

Het Tuchtcollege stelt vast dat de Eigen Verklaring 2019 niet op tijd is ingevuld. Taxateur voert aan dat dit het gevolg is van een samenloop van omstandigheden en betuigt spijt. De klacht van NRVT is gegrond en de RT krijgt een waarschuwing opgelegd.

2009163

Het Tuchtcollege stelt vast dat de Eigen Verklaring 2019 niet op tijd is ingevuld. Taxateur voert geen verweer. De klacht van NRVT is gegrond en de RT krijgt een berisping opgelegd.

2009165

Het Tuchtcollege stelt vast dat de Eigen Verklaring 2019 niet op tijd is ingevuld. Taxateur voert als verweer aan dat het verzoek naar een verkeerd mailadres is verzonden. De klacht van NRVT is gegrond en de RT krijgt een berisping opgelegd.

2009166

Het Tuchtcollege stelt vast dat de Eigen Verklaring 2019 niet op tijd is ingevuld. Taxateur heeft zich inmiddels uitgeschreven uit het register, dit ontslaat haar echter niet van haar verplichting over 2019. De klacht van NRVT is gegrond en de RT krijgt een berisping opgelegd.

2009167

Het Tuchtcollege stelt vast dat de Eigen Verklaring 2019 niet op tijd is ingevuld. Taxateur voert aan dat dit het gevolg is van een samenloop van omstandigheden en betuigt spijt. De klacht van NRVT is gegrond en de RT krijgt een waarschuwing opgelegd.

2009168

Het Tuchtcollege stelt vast dat de Eigen Verklaring 2019 niet op tijd is ingevuld. Taxateur geeft aan dat dit het gevolg is van een samenloop van omstandigheden en betuigt spijt. De klacht van NRVT is gegrond en de RT krijgt een waarschuwing opgelegd.

2009169

Het Tuchtcollege stelt vast dat de Eigen Verklaring 2019 niet op tijd is ingevuld. Taxateur voert aan dat dit het gevolg is van een samenloop van omstandigheden en betuigt spijt. De klacht van NRVT is gegrond en de RT krijgt een waarschuwing opgelegd.

2009170

Het Tuchtcollege stelt vast dat de Eigen Verklaring 2019 niet op tijd is ingevuld. Taxateur voert aan dat hij verhuisd is en daardoor de aangetekende brief niet heeft ontvangen. De klacht van NRVT is gegrond en de RT krijgt een berisping opgelegd.

2009171

Het Tuchtcollege stelt vast dat de Eigen Verklaring 2019 niet op tijd is ingevuld. Taxateur voert aan dat hij vrijwel geen taxaties meer uitvoert en betuigt spijt. De klacht van NRVT is gegrond en de RT krijgt een waarschuwing opgelegd.

2009172

Het Tuchtcollege stelt vast dat de Eigen Verklaring 2019 niet op tijd is ingevuld. Taxateur voert aan dat hij tweemaal om hulp heeft gevraagd bij het invullen maar niet is teruggebeld en dat het hem uiteindelijk met behulp van een derde is gelukt en betuigt spijt. De klacht van NRVT is gegrond en de RT krijgt een waarschuwing opgelegd.

2009173

Het Tuchtcollege stelt vast dat de Eigen Verklaring 2019 niet op tijd is ingevuld. Taxateur voert aan dat deze de mail en aangetekende brief niet ontvangen heeft. De klacht van NRVT is gegrond en de RT krijgt een berisping opgelegd.

2009174

Het Tuchtcollege stelt vast dat de Eigen Verklaring 2019 niet op tijd is ingevuld. Taxateur voert aan geeft aan dat deze de mail en aangetekende brief niet ontvangen heeft. De klacht van NRVT is gegrond en de RT krijgt een berisping opgelegd.

2009175

Het Tuchtcollege stelt vast dat de Eigen Verklaring 2019 niet op tijd is ingevuld. Taxateur voert geen verweer. De klacht van NRVT is gegrond en de RT krijgt een berisping opgelegd.

2009176

Het Tuchtcollege stelt vast dat de Eigen Verklaring 2019 niet op tijd is ingevuld. Taxateur voert aan zich inmiddels te hebben uitgeschreven uit het register, dit ontslaat hem echter niet van zijn verplichting over 2019. De klacht van NRVT is gegrond en de RT krijgt een berisping opgelegd.

2009177

Het Tuchtcollege stelt vast dat de Eigen Verklaring 2019 niet op tijd is ingevuld. Taxateur biedt excuses aan. De klacht van NRVT is gegrond en de RT krijgt een berisping opgelegd.

2009179

Het Tuchtcollege stelt vast dat de Eigen Verklaring 2019 niet op tijd is ingevuld. Taxateur voert geen verweer. De klacht van NRVT is gegrond en de RT krijgt een berisping opgelegd. Omdat de Eigen Verklaring nog steeds niet is ingevuld wordt tevens een (voorwaardelijke) boete opgelegd van
€ 1.000,-.