Niet zelf inspecteren in hoger beroep milder beoordeeld door o.a. tijdsverloop

Dossiernummer: 200713HB
Datum uitspraak: 4 juni 2021

Uitspraak in eerste aanleg: Uitspraken n.a.v. kwaliteitsonderzoek Doorlopend Toezicht

In hoger beroep herhaalt de taxateur in grote lijnen wat hij in eerste instantie heeft aangevoerd. Ook in hoger beroep blijft overeind dat de taxateur het object niet zelf heeft geïnspecteerd, terwijl dat wel in het taxatierapport stond.

Wat betreft de maatregel wordt in hoger beroep milder geoordeeld. De taxateur heeft zijn fout erkend, de bank waarvoor hij de taxatie uitvoerde heeft ook maatregelen genomen, de taxateur is niet bekend met de eerdere klacht én er is sprake van fors tijdsverloop sinds de taxatie in 2017. Daarom wordt de taxateur in hoger beroep een waarschuwing opgelegd.