Niet zelf taxeren van pand

Dossiernummer: 20200115
Datum uitspraak: 30 oktober 2020

Het NWWI heeft een klacht ingediend tegen een taxateur die bij twee taxaties niet zelf de opname van het pand heeft gedaan. De taxateur heeft dit wegens ziekte overgelaten aan een medewerkster van zijn kantoor die geen Register-Taxateur is.

Het Tuchtcollege overweegt dat het niet zelf inspecteren ernstig verwijtbaar is en dat inmiddels vaste jurisprudentie is dat een taxateur dit zelf dient uit te voeren. De gevolgen voor de opdrachtgever waren groot, de validatie is ingetrokken en er moest opnieuw een taxatie worden uitgevoerd met een nieuwe beoordeling van de geldlening. Ook neemt het Tuchtcollege het de taxateur kwalijk dat hij niet meteen op vragen van het NWWI openheid van zaken heeft gegeven, en pas na aandringen erkende dat hij de inspecties niet zelf had uitgevoerd.

De klacht is gegrond en de taxateur krijgt een voorwaardelijke schorsing van drie maanden opgelegd. Dat betekent dat als het Tuchtcollege binnen twee jaar opnieuw een klacht tegen de taxateur als gegrond beoordeeld, de schorsing alsnog wordt uitgevoerd. Dan is de taxateur gedurende drie maanden niet in het register te vinden en mag hij in deze drie maanden niet taxeren.

Doet de taxateur dat wel, dan zal het taxatierapport niet gevalideerd kunnen worden omdat het NWWI bij elke taxatie een check doet in het register van NRVT.