Omschrijving van het object, VVE

Dossiernummer: 20200616
Datum uitspraak: 27 november 2020

Klaagster vindt dat de taxateur bij het opstellen van het taxatierapport van haar woning erg slordig is geweest. De beschrijving klopt niet, er zijn twee woonlagen in het geheel niet omschreven, er is een balkon niet meegenomen in de meting, de herbouwwaarde staat op nihil en de stand van de VVE klopt niet.

De taxateur erkent dat er sprake is van enkele onjuistheden of slordigheden, maar dat dit nog geen tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen betekent. Ook erkent hij dat hij de stukken van de VVE niet geraadpleegd heeft, terwijl dat wel in het rapport staat. De marktwaarde is volgens hem juist vastgesteld.

Ter zitting biedt de taxateur aan om een nieuw rapport op te stellen waarin de onvolkomenheden hersteld worden.

Het Tuchtcollege oordeelt dat het taxatierapport niet met de vereiste zorgvuldigheid tot stand is gekomen. De klacht is gegrond. Omdat de taxateur heeft aangeboden een nieuw rapport op te stellen, komt hij ervan af met een waarschuwing.