Ongegronde klacht over taxatie na verbouwing bij de buren

Dossiernummer: 20200909
Datum uitspraak: 14 april 2021

Klagers hebben hun woning verbouwd, waarna een conflict met de buren is ontstaan. De buren hebben een taxatierapport op laten stellen door een drietal taxateurs. Zij hebben hen gevraagd om de waarde van het object vast te stellen met een waardepeildatum eind 2019 wanneer géén rekening wordt gehouden met de verbouwing, en wanneer wél rekening wordt gehouden met de verbouwing.

Het Tuchtcollege overweegt dat het niet aan de taxateurs was om een andere waardepeildatum te kiezen – zoals klagers wilden – en evenmin om in het rapport een relatie te leggen met de verbouwing of een planschaderapport op te stellen.

De taxateurs hebben volgens het Tuchtcollege voldoende toegelicht waarom zij de woning van de buren, na de verbouwing van de woning van klagers, qua bezonning gelijk stellen aan een woning met een tuin op het noorden. Zij zijn daarbij niet zonder meer uitgegaan van een overgelegde bezonningsstudie, maar hebben ook eigen onderzoek gedaan.

Het Tuchtcollege gaat tevens in op een dakopbouw bij de woning van klagers. Deze was in strijd met het geldende bestemmingsplan en heeft invloed op het zonlicht van het getaxeerde object. Het Tuchtcollege stelt dat de taxateurs dit terecht hebben meegenomen in hun waardering.

De klacht wordt afgewezen.