Ongegronde klacht over te hoge taxatie

Dossiernummer: 20190815

Datum uitspraak: 23-12-19

Klager koopt een winkel, met recht op koop van de bovengelegen, verhuurde appartementen. De eigenaars van de appartementen vragen de taxateur een taxatierapport op te stellen. De markthuur bedraagt meer dan het dubbele van de huidige huur. De taxateur komt op een waarde van circa € 1,5 miljoen. Klager vindt dat veel te hoog. Zijn eigen taxateur komt op een bedrag in verhuurde staat van € 875.000. Ze schakelen een derde taxateur in, die komt op € 730.000, aanvankelijk zelfs zonder een taxatierapport op te stellen. De taxateurs komen er onderling niet uit. Klager verwijt dat de eerste taxateur en dient een klacht in.

Het Tuchtcollege overweegt dat de beklaagde taxateur een volledig taxatierapport heeft opgesteld, volgens de NRVT-regels. De taxateur had hoogstens duidelijker uit moeten leggen hoe hij het verschil tussen huidige huur en markthuur verwerkt heeft.

Of de andere taxatierapporten ook aan de NRVT-regels voldeden, laat het Tuchtcollege in het midden.

Dat de taxateurs er onderling niet uitgekomen zijn, is de taxateur niet te verwijten. De taxateur heeft diverse pogingen gedaan om tot overleg te komen. Daarnaast was het zijn opdracht een taxatierapport op te stellen met een marktwaarde. Daarbij past niet dat hij ook advies geeft over de koopsom.

De klacht is ongegrond.