Onzorgvuldige taxatie nalatenschap in hoger beroep milder beoordeeld

Dossiernummer: 20190607HB
Datum uitspraak: 26 februari 2021

Uitspraak in eerste aanleg: Boete voor onzorgvuldige taxatie nalatenschap

Een pand is onderdeel van een nalatenschap. De broer is de executeur-testamentair en wil zijn 2 zusters uitkopen. Er ontstaat een civiele procedure tussen de drie. De rechtbank benaderde 2 taxateurs, maar heeft de taxatie verder aan partijen overgelaten. De taxateurs communiceren alleen met de advocaat van de broer, ondanks de afspraak dat de advocaten van alle 3 de erven op de hoogte zouden worden gehouden. Op vragen van de zusters wordt niet ingegaan omdat zij niet de opdrachtgever zijn.

De zusters dienen een klacht in over de taxateurs, die gegrond wordt verklaard. De taxateurs gaan daarop in hoger beroep.

Ook het Tuchtcollege in hoger beroep vindt dat het rapport op verschillende punten niet voldoet en dat het taxatierapport niet zorgvuldig en transparant tot stand is gekomen. Wel vindt het Tuchtcollege dat in de eerste uitspraak enkele verwijten ten onrechte zijn.

De miscommunicatie met de andere betrokkenen dan de executeur-testamentair, is de taxateurs aan te rekenen. Zij wisten dat er meer belanghebbenden bij dit taxatierapport waren. Vanuit dat oogpunt hadden zij ook, zonder tussenkomst van de executeur-testamentair, de vragen van de andere belanghebbenden moeten beantwoorden. Het Tuchtcollege herhaalt in hoger beroep dat er sprake is van een gevoelige situatie waarin de nalatenschap moest worden verdeeld. De taxateurs hadden daar meer rekening mee moeten houden. Het rapport zou er dan toe hebben bijgedragen de conflictsituatie te beëindigen in plaats van te verergeren, zoals nu het geval is.

Omdat het hoger beroep gedeeltelijk gegrond is, vervalt de opgelegde boete. De berisping blijft in stand.