Onzorgvuldigheden bij taxatie bedrijfspand met peildatum in 2013

Dossiernummer: 20190330
Datum uitspraak: 15-8-2019


Een mede-eigenaar van een bedrijfspand klaagt over een taxatie. Tussen de eigenaars loopt sinds 2013 een juridische strijd. De taxateur voert een taxatie uit met een waardepeildatum in 2013 en komt op een waarde van iets meer dan 50% van de herbouwwaarde. Dat kan volgens klager niet kloppen.

Een eerste vraag is welke regelgeving van toepassing is, omdat de taxateur in het rapport verwijst naar de regelgeving van NRVT per 1-1-16. Het Tuchtcollege oordeelt dat de regelgeving van het moment van de taxatieopdracht van toepassing is. Dat zou anders kunnen zijn als partijen dat expliciet overeengekomen zijn, maar hier is volgens het Tuchtcollege sprake van een verschrijving.

Het Tuchtcollege oordeelt dat de taxateur onvoldoende aangeeft waarom hij voor de BAR/NAR-methode, aangevuld met de comparatieve methode, heeft gekozen. Daarnaast vindt het Tuchtcollege dat de taxateur zich niet kan verschuilen achter het TMI-model waarvan hij gebruik heeft gemaakt. Het is nog steeds de taxateur die binnen dit model de keuzes maakt.

Niet zorgvuldig en transparant
Een aantal keuzes vindt het Tuchtcollege onvoldoende inzichtelijk gemaakt, onder meer ten aanzien van onderhoud en leegstand. Ook kan het Tuchtcollege niet volgen dat de taxateur een rapport over de staat van onderhoud uit 2018 heeft meegenomen, nu een waardepeildatum in 2013 geldt. De taxateur is teveel uitgegaan van algemeenheden en is te weinig ingegaan op de specifieke bijzonderheden van het pand. Hiermee heeft de taxateur gehandeld in strijd met de beginselen van zorgvuldigheid en transparantie.

Het Tuchtcollege oordeelt dat de klacht gegrond is en legt de taxateur een berisping op. Hierbij weegt het Tuchtcollege mee dat de taxateur de gevolgen van zijn handelen in de jarenlang lopende juridische strijd, onvoldoende heeft onderkend.