Ook taxatierapport van interne taxateur Belastingdienst moet inzichtelijk zijn

Dossiernummer: 20190419HB
Datum uitspraak: 27 mei 2021

Uitspraak in eerste aanleg: Lastige positie interne taxateur Belastingdienst

Een belastingplichtige heeft bezwaar tegen de waardering van zijn winkelpanden. In eerste aanleg is de klacht gegrond verklaard en is de taxateur een waarschuwing opgelegd.

Beide partijen hebben hoger beroep ingesteld.

Het Tuchtcollege overweegt dat een Register-Taxateur bij het opstellen van een taxatierapport moet voldoen aan de regels van NRVT. Dat de Register-Taxateur in dienst van de Belastingdienst gebonden is aan een geheimhoudingsplicht (artikel 67 Awr), is geen rechtvaardigingsgrond om een onvoldoende onderbouwd en onvoldoende transparant taxatierapport te vervaardigen. De taxateur moet in het rapport de door hem gemaakte keuzes verantwoorden. Als daarbij geen gebruik kan worden gemaakt van vertrouwelijke gegevens, moet de taxateur deze onderbouwing op andere wijze inzichtelijk maken.

Dat geen bezichtiging heeft plaatsgevonden, wordt de taxateur niet aangerekend. Hij heeft het pand bezocht in 2013 waarbij de datum binnen de peildata van de rapporten valt.

Het Tuchtcollege komt op grond van de nadere toelichting van de taxateur tot de conclusie dat de taxateur voldoende duidelijk heeft gemaakt hoe hij tot zijn waardering gekomen is, en voldoende zorgvuldig te werk is gegaan. Deze toelichting had echter in het rapport opgenomen moeten worden.

Daarom is het hoger beroep gegrond, maar ziet het Tuchtcollege in hoger beroep geen aanleiding een maatregel op te leggen.