Planschade en onjuiste metingen

Dossiernummer: 210210
Datum uitspraak: 30 juni 2021

Klager is ontevreden over een planschaderapport door een taxateur in opdracht van de gemeente. De taxateur heeft de woning aanvankelijk niet opgemeten, maar is uitgegaan van de BAG. Daardoor is de waarde volgens klager veel te laag uitgekomen. Ook ontbraken de referenties.

De taxateur erkent een fout te hebben gemaakt door de woning niet op de meten. Dit heeft hij hersteld in een later advies. Ook is hij terughoudend geweest met het opnemen van referenties. Hij heeft met name de planologische situatie meegenomen. In een later advies is de taxateur ingegaan op de referenties van de contra-expertise.

Het tuchtcollege overweegt – volgens vaste jurisprudentie – dat de waardering slechts marginaal kan worden getoetst. Beoordeeld wordt of de taxateur in redelijkheid tot een bepaalde waardering heeft kunnen komen en onder meer of hij daarbij de zorgvuldigheid, objectiviteit en transparantie in acht heeft genomen. Omdat de taxateur in de loop van het taxatieproces de metrage heeft hersteld is dit niet tuchtrechtelijk verwijtbaar.

Het tuchtcollege gaat in op de niet-marktwaardetaxatie, waarbij het RGB wel onverkort van toepassing is. Dat betekent dat ook dergelijke rapporten voldoende inzicht dienen te geven in de wijze waarop de taxateur tot zijn waardering is gekomen. Hoewel de taxateur hier een summier onderbouwd taxatierapport heeft opgesteld dat inzichtelijker had kunnen zijn, voldoet het aangepaste rapport aan de eisen die NRVT daaraan stelt.

De taxateur heeft de door hem gehanteerde referenties als ondergrens genomen en daar correcties op toegepast, dat is niet onjuist. Ook overweegt het tuchtcollege dat de keuze van referentiepanden en het inschatten van het effect op de marktwaarde behoren tot het wezen van de taxatie. De Register-Taxateur heeft hierbij een behoorlijke mate van vrijheid. 

De klacht is daarom ongegrond.