Recreatiewoning niet te hoog gewaardeerd

Een recreatiewoning op een bungalowpark zou te hoog gewaardeerd zijn. De geschatte waarde wijkt voor meer dan 30% af van het gemiddelde, aldus de klagende partij.

De taxateur vindt de klager geen belanghebbende partij, omdat zij eigenaar van de kavel is en niet van de woning. Het tuchtcollege beoordeelt de klacht als ontvankelijk, omdat de eigenaar van het park belanghebbende is. De tegenpartij rekent echter ten onrechte met de gemiddelde prijzen van alle verkochte woningen op het terrein, terwijl de getaxeerde woning groter en in prima staat was. De klacht is daarom ongegrond.

Dossiernummer: 20180918

Datum uitspraak: 28 februari 2019