Schijn van belangenverstrengeling bij taxatie voor provincie

Dossiernummer: 20200301

Datum uitspraak: 7 september 2020

Het huis van klagers ligt vlak bij het tracé van een geplande provinciale weg. De provincie is uit coulance bereid om ook het huis van klagers te kopen en schakelt twee taxateurs in om de waarde te bepalen. De twee taxateur inspecteren de woonboerderij en stellen een rapport op.

Klagers vinden dat er wel erg veel fouten staan in het taxatierapport. Maar wat hen vooral dwarszit, is de schijn van belangenverstrengeling van één van de taxateurs. In het rapport staat dat de taxateur geen andere betrokkenheid heeft bij het object of contractuele betrokkenheid of belang heeft bij de opdrachtgever. Dat klopt niet, want klagers hebben van hun buren begrepen dat één van de taxateurs zich bezighoudt met grondaankoop van in totaal 15 percelen en taxaties bij enkele buren heeft verricht.

De tweede taxateur moet daarvan geweten hebben. Ook de derdetaxateur, de interne taxateur van de provincie, was hiervan op de hoogte en heeft in een gesprek met klagers gezegd dat het handelen niet in strijd is met de regels van NRVT. Dat heeft hij via e-mail nagevraagd bij NRVT.

Het Tuchtcollege oordeelt dat de eerste taxateur in het rapport melding had moeten maken van zijn andere opdrachten voor de provincie. De klacht is gegrond, en de taxateur krijgt een berisping.

Dat de tweede taxateur hiervan wist en daardoor tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld, is niet gebleken. De klacht tegen de tweede taxateur is ongegrond.

Ook de klacht tegen de derde taxateur is gegrond, hij heeft met de steun aan de twee taxateurs toen klagers bij hem hun klacht uitten, niet professioneel gehandeld.