Schorsing na 100+ taxaties zonder eigen inspectie

Dossiernummer: 20191108
Datum uitspraak: 14 april 2020

NWWI diende een klacht in over een Register-Taxateur die wel heel veel taxaties verrichtte. NWWI deed navraag bij de taxateur, maar dat leidde niet tot opheldering. NWWI besloot al zijn taxaties in 2019 tegen het licht gehouden. Bij meer dan 100 taxaties twijfelde NWWI of de taxateur het pand zelf had geïnspecteerd.

De taxateur erkent dat in een aantal gevallen de inspectie niet door hem is verricht, maar door een collega, die geen Register-Taxateur was. Desondanks is er volgens de taxateur een zorgvuldige beoordeling geweest en werd een juiste waarde gegeven.

Het Tuchtcollege overweegt dat een Register-Taxateur zelf een taxatie dient uit te voeren, waaronder begrepen inspectie van het pand. Achteraf controleren en een handtekening zetten is in strijd met de regels van NRVT.

Het Tuchtcollege stelt vast dat niet meer precies is na te gaan in welke gevallen de taxatierapporten zonder inspectie door de Register-Taxateur tot stand zijn gekomen, maar het gaat in ieder geval om meer dan 10 gevallen, zo heeft verweerder erkend. Dat betekent een ernstige inbreuk op het vertrouwen dat derden moeten kunnen hebben in een taxatie door een Register-Taxateur. De beginselen van integriteit, onafhankelijkheid en zorgvuldigheid zijn geschonden.

De klacht is gegrond en de taxateur wordt voor 6 maanden geschorst, waarvan 3 voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar.