Schorsing na taxeren op de koopprijs

Dossiernummer: 20191029
Datum uitspraak: 17-3-20

NWWI dient een klacht in tegen een taxateur die exact op de koopsom heeft gewaardeerd. De taxateur geeft aan dat hij dat vaker doet. Deze taxatie was volgens hem bedoeld om de waarde in verhuurde staat vast te stellen, want de koper wilde het pand gaan verhuren.

Het Tuchtcollege stelt vast dat de waardering in verhuurde staat is gebaseerd op een huurprijs die niet is getoetst en dat er geen verhuurde panden zijn gebruikt bij de referenties. Daarmee is de waardering onvoldoende onderbouwd.

Daarnaast blijkt niet uit de opdrachtbevestiging dat het doel van de taxatie was om de waarde in verhuurde staat vast te stellen. Ook in het taxatierapport verklaart de taxateur meermalen dat de eigenaar de woning zelf gaat bewonen en niet een derde.

Het taxatierapport is daarmee niet naar waarheid opgemaakt en de Register-Taxateur heeft met zijn handelen het beroep van taxateur geschaad.

Er wordt een schorsing van een maand opgelegd.