Taxatieverslag van een strook snippergroen

Dossiernummer: 20191025
Datum uitspraak: 25-02-2020

Een gemeente heeft een strook grond in eigendom en wil dit overdragen aan een naastgelegen bedrijf. De potentiele koper vindt het gevraagde bedrag te hoog en vraagt een taxateur om een waardering. De taxateur staat niet ingeschreven in de kamer Bedrijfsmatig Vastgoed, maar maakt wel een taxatieverslag op van 2 A4’tjes, zonder referenties, waarin hij de waarde op nihil stelt.

De gemeente vindt dat de taxateur hiermee de reglementen van NRVT heeft overtreden.

De taxateur vindt dat er geen sprake was van een taxatie, hij had het geen taxatieverslag moeten noemen.

Het Tuchtcollege overweegt dat de taxateur zich in het taxatieverslag aanduidt als taxateur, en termen gebruikt als waardering, doel van de taxatie en waardepeildatum. Daarmee is het taxatieverslag een Professionele Taxatiedienst (PTD), en die dient onderbouwd te zijn. Ook had de taxateur in het stuk moeten aangeven waarom hij zichzelf bekwaam genoeg vond voor een bedrijfsmatige taxatie. Dat hij de opdrachtgever zou hebben gemeld dat hij geen bedrijfsmatige taxaties mocht doen, maakt geen verschil, omdat een PTD niet alleen van belang is voor de opdrachtgever.

De klacht is gegrond en de taxateur krijgt een waarschuwing opgelegd.