Slordige taxatie van een woonboerderij

Dossiernummer: 20190919
Datum uitspraak: 20-2-20

Klager dient een klacht in tegen de taxateur die voor zijn ex-partner hun gezamenlijke woonboerderij heeft getaxeerd. Hij vindt dat de taxateur niet integer heeft gehandeld en diverse fouten heeft gemaakt. Zo staat er dat er een complete cv-installatie is, maar die werkt niet: er zijn geen radiatoren en geen thermostaat. Een aantal gebreken, zoals de aanwezigheid van asbest, worden niet genoemd en de referentiepanden verkeren in veel betere staat, zonder dat dat benoemd wordt.

Het Tuchtcollege stelt vast dat de taxateur tijdens de hoorzitting is ingegaan op de verschillen tussen het getaxeerde en de referentiepanden. Dat had echter in het taxatierapport moeten staan. Alleen het vermelden van de referentiepanden is niet voldoende, zeker nu het te taxeren pand nog deels in cascostaat verkeerde. Daarmee is het rapport niet transparant. De taxateur geeft toe dat er een aantal onjuistheden in het rapport staan, dat had de taxateur zorgvuldiger moeten doen. Ook had de taxateur een bouwtechnische keuring moeten adviseren, onder meer om de waardestijging door investeringen te verhelderen, en hij had de opdrachtbevestiging bij het rapport moeten voegen.

Kortom: te veel slordigheden, waardoor de klacht gegrond wordt en een waarschuwing wordt opgelegd. Dat de taxateur niet integer heeft gehandeld, is het Tuchtcollege niet gebleken.