Summier taxatierapport horecapanden

Dossiernummer: 20200409
Datum uitspraak: 12 oktober 2020

Een taxateur taxeert twee horecapanden. Het doel van de taxatie is het vaststellen van de marktwaarde en huurwaarde per ultimo 2017 ten behoeve van een waarde-afstemming met de belastingdienst en een herbouwwaardetaxatie.

De eigenaar is het niet eens met de inhoud van het rapport en de hoogte van de waardebepaling en dient een klacht in. Volgens klager staan in het rapport onjuistheden en is de waardebepaling is gebaseerd op onjuiste gegevens.

Het Tuchtcollege acht de klacht gegrond.

Allereerst overweegt het Tuchtcollege dat zij slechts marginaal kan toetsen. Niet de waarde maar het rapport worden getoetst. Het Tuchtcollege heeft echter wel vastgesteld dat het rapport zeer summier is en niet voldoet aan de eisen die daaraan door NRVT en internationale standaarden worden gesteld. Zo is geen gebruik gemaakt van een modelrapport, waardoor essentiële informatie in het taxatierapport ontbreekt, was de doelomschrijving onjuist, was in eerste instantie een oud eigendomsbewijs opgenomen en ontbrak hierbij de opdrachtbevestiging. De gebruikte methodiek wordt in het taxatierapport niet nader toegelicht.

Hiermee heeft de taxateur niet voldaan aan de regels ten aanzien van de zorgvuldigheid waarin onder meer worden bepaald dat de taxateur de professionele taxatiedienst nauwgezet en grondig uitvoert en dat bijzondere uitgangspunten in het taxatierapport worden opgenomen.

Het gaat er niet om of de Register-Taxateur weet hoe hij tot zijn waarde is gekomen. Het gaat erom dat de opdrachtgever en ander belanghebbenden kunnen volgen hoe de Register-Taxateur tot zijn waardebepaling is gekomen. Dat moet inzichtelijk en navolgbaar zijn, ook al is het rapport opgesteld voor de belastingdienst en gaat deze akkoord met het rapport in de vorm waarin het is aangeleverd. Het Tuchtcollege verklaart de klacht gegrond en de taxateur krijgt een waarschuwing.