Taxateur berispt voor ‘vrije rapportage’

Klager is in het bezit van een huis, gelegen op erfpachtgrond van Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer wil het perceel waarderen als onbebouwde grond, zodat het vergelijkbaar is met andere percelen zonder bebouwing. De taxateur stelt een verkort taxatierapport op, dat voornamelijk bestaat uit foto’s.

Geen woninginspectie

Klager vindt dat de grond veel te hoog is gewaardeerd en verwijt de taxateur dat hij de woning waardeert, terwijl hij er niet binnen is geweest.

Vrije rapportage

De taxateur zegt dat hij de woning niet kon inspecteren, omdat de klager hem geen toegang verleende. Daarnaast had hij met Staatsbosbeheer afgesproken om een ‘vrije rapportage’ te maken.

Taxatierapport verschaft inzicht

Het Tuchtcollege overweegt dat het er niet alleen om gaat dat de taxateur weet hoe hij tot een waardering komt, het taxatierapport moet de waardering voor anderen ook inzichtelijk maken. Alleen dan kan er maatschappelijk vertrouwen aan de rapporten worden ontleent.

Niet zorgvuldig en transparant

In een verkort rapport ontbreekt alle essentiële informatie. Dat de woning daarnaast niet geïnspecteerd kon worden, had de taxateur moeten melden, zoals in het voorbeeld van de Praktijkhandleiding Wonen. De taxateur heeft niet voldaan aan de fundamentele beginselen van zorgvuldigheid en transparantie.

De klacht is gegrond. De taxateur ontvangt een berisping.

Dossiernummer: 20181019

Datum uitspraak: 23 april 2019