Taxateur duidt nuanceverschillen tussen objecten

Klager heeft een taxatie voor een overbruggingskrediet nodig. In het taxatierapport vermeldt de taxateur dat de woning minder luxe en modern is dan een recent verkocht referentiepand en komt tot een lagere marktwaarde dan de verkochte woning. De woning wordt vervolgens te koop aangeboden en voor een aanzienlijk hoger bedrag verkocht.

Hogere verkoopwaarde geen bewijs voor onjuiste getaxeerde waarde

Klager vindt de hogere verkoopprijs voldoende bewijs om het subjectieve karakter van de waardering aan te tonen. Hij vindt het onterecht dat er een lager prijskaartje aan ‘luxe’ en ‘modern’ is opgehangen.

Objectief én subjectief

De taxateur geeft aan dat een taxatie altijd een schatting is, zoveel mogelijk gebaseerd op objectieve gegevens, maar waarbij subjectieve waarnemingen onvermijdelijk zijn. De taxateur vond de afwerking van de woning bij de kopers minder modern en neutraal, waardoor het minder in trek is bij kopers. Dat er een koper is die er meer geld voor over heeft, maakt zijn taxatie niet onjuist.

Nuanceverschillen duiden

Het Tuchtcollege oordeelt dat taxateurs de nuanceverschillen tussen objecten moeten benoemen en duiden. Dat heeft de taxateur binnen de gestelde grenzen gedaan.

Géén verkoopadvies

Het Tuchtcollege haalt vervolgens het verschil tussen een verkoopadvies en een taxatie voor een overbruggingskrediet aan: de eerste is bedoeld om een zo hoog mogelijke (verkoop)prijs in de toekomst te realiseren en de ander is gebaseerd op verifieerbare verkopen in het nabije verleden. Een verschil in uitkomst is dan niet ongebruikelijk.

De klacht is ongegrond.  

Dossiernummer: 20181218

Datum uitspraak: 23 april 2019