Taxateur mocht woning binnentreden

Dossiernummer: 20190204
Datum uitspraak: 14-11-2019

Een taxateur krijgt opdracht een woning met bedrijf te taxeren. Uit vooronderzoek weet hij dat de vorige eigenaar is overleden en dat de opdrachtgever en zijn broer samen erfgenaam zijn.

Op de dag van de inspectie meldt de taxateur zich bij de opdrachtgever, die naast het te taxeren pand woont. De opdrachtgever heeft een sleutel en het pand wordt geïnspecteerd. In het bedrijf ontmoet de taxateur de klager, die in de woning woont.

De klager vindt het maar niks dat zijn broer en de taxateur in de woning zijn geweest, terwijl hij als bewoner daar niets van wist.

Het Tuchtcollege vindt dat de taxateur geen aanleiding had om nader onderzoek te doen naar de bewoner. De taxateur hoefde niet te twijfelen aan de goede bedoelingen van zijn opdrachtgever en er was, ook omdat de opdrachtgever beschikte over de sleutel, geen aanleiding vooraf navraag te doen naar de onderlinge verhoudingen.


De klacht is ongegrond.