Taxateur niet partijdig bij erfpachtherziening

Dossiernummer: 20190211
Datum uitspraak: 27-08-2019

Klagers hebben een perceel met hun woning in erfpacht verkregen van een stichting. Tussen hen en de erfverpachter moet een erfpachtherziening vastgesteld worden. Partijen schakelen een commissie in van drie personen. Die slaagt er niet in om tot een eenduidig advies te komen. Het advies bestaat uit een minderheidsstandpunt en een meerderheidsstandpunt.

Klacht
De erfpachters dienen een klacht in bij het Tuchtcollege van NRVT tegen de voorzitter van de commissie, een Register-Taxateur. De klacht bestaat met name uit het verwijt dat de Register-Taxateur partijdig is geweest, en een aantal keuzes heeft gemaakt ten voordele van de erfverpachter. Dat komt volgens de klagers doordat hij tevens bestuurder is bij enkele stichtingen die ook als erfverpachter optreden. Hij heeft daarom belang bij een voor erfverpachters positief advies.

Geen sprake van belangenverstrengeling
De Register-Taxateur wijst dat verwijt van de hand. Zijn betrokkenheid bij de stichtingen was eenvoudig vast te stellen, en dat hij bestuurder is, maakt hem nog niet tot erfverpachter. Daarnaast treedt hij op voor zowel erfpachters als erfverpachters. Er is geen sprake geweest van belangenverstrengeling. Dat hij net als het andere commissielid aangesloten is bij de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) maakt dat niet anders.

Het Tuchtcollege overweegt dat het schatten van een marktwaarde van een vastgoedobject binnen commissieverband, onder het tuchtrecht valt. Vervolgens overweegt het Tuchtcollege dat het zijn van bestuurder bij een stichting die grond in erfpacht uitgeeft, onvoldoende is voor het ontstaan van de schijn van partijdigheid.

Ook overweegt het Tuchtcollege dat van het ontbreken van onderbouwing van diverse punten in het bindend advies onvoldoende is gebleken. Daarbij merkt het Tuchtcollege nog op dat het de vraag is of de Register-Taxateur persoonlijk een tuchtrechtelijk verwijt zou kunnen worden gemaakt. Dat is immers voorwaarde voor het kunnen slagen van een klacht.

De klacht wordt ongegrond verklaard.