Taxateur opnieuw in de fout: voorwaardelijke schorsing en veroordeling in de kosten

Dossiernummer: 201222
Datum uitspraak: 19 mei 2021

Klagers hebben een taxatierapport ontvangen waarin volgens hen veel fouten staan. Daarnaast is een garage met bijbehorende verdieping niet genoemd en zijn de referentiepanden niet goed gekozen. Ook was de taxateur gehaast, op het onbeschofte af, en moesten de foto’s opnieuw genomen worden. Een latere taxateur nam wel de tijd voor behoorlijk onderzoek. Deze taxateur kwam dan ook tot een hogere waardering.

De taxateur stelt dat het regende, waardoor de foto’s mislukt waren. De garage heeft hij wel meegenomen in het aantal m2. Omdat klagers de garage belangrijk vonden, heeft hij referenties gezocht met garage, maar die lagen verder uit de buurt. Dat een andere taxateur tot een hogere waardering kwam, komt volgens de taxateur doordat deze taxateur lid is van een andere branchevereniging. Hierdoor heeft hij beschikking over andere referentiepanden. De taxateur heeft bij het NWWI aangegeven dat hij niet meer achter zijn destijds vastgestelde waarde staat.

Het Tuchtcollege overweegt dat een waardering alleen marginaal getoetst kan worden. De beoordeling richt zich met name op zorgvuldig onderzoek om tot die waarde te komen.

De taxateur heeft de dubbele garage met verdieping niet expliciet genoemd in het rapport, dat vindt het Tuchtcollege een verwijtbare fout. Dat de taxateur onvoldoende geschikte referentiepanden kon vinden omdat die niet in de database van zijn brancheorganisatie te vinden waren, vindt het Tuchtcollege een slecht excuus. Als die er niet waren had hij extra onderzoek moeten doen of de opdracht niet moeten aanvaarden. Er is ten onrechte geen deugdelijke vergelijking met referentiepanden als onderbouwing opgenomen. Hierdoor wordt het taxatierapport als te summier beoordeeld.

De klacht is gegrond.

Omdat het niet de eerste keer is dat de taxateur voor het Tuchtcollege verschijnt en hij weinig blijk geeft de consequenties van zijn handelen in te zien, ziet het Tuchtcollege aanleiding om de taxateur een voorwaardelijk schorsing op te leggen met een proeftijd van twee jaar. Ook wordt de taxateur veroordeeld in de kosten van de procedure, te weten een bedrag van € 1.250,00.