Taxateur overschrijdt grens in verzet tegen wenswaarde

Klager wil zijn huis laten taxeren vanwege een verbouwing, maar vindt de marktwaarde van de taxateur te laag. Hij vraagt om een aangepaste taxatie. De taxateur maakt een 2e rapport met een aanpassing van de waarde na verbouwing. Klager hoopte in het rapport na verbouwing op aanpassing van de oorspronkelijke marktwaarde. Dat pikt de taxateur niet. Hij klaagt over zijn klant bij het validatie-instituut, omdat hij vindt dat klager een wenswaarde wil afdwingen.

Ook komt er ruzie over de rekening, de klant betaalt niet. De taxateur stuurt zijn rapport – tegen de uitdrukkelijke wens van de klant – door naar de bank. De taxateur heeft ter zitting aangegeven dat hij dit in een vergelijkbare situatie weer zo zou doen.

Vertrouwelijke gegevens onterecht gedeeld

Dat gaat het Tuchtcollege te ver. Sturing van de waarde bij een taxatie moet worden tegengegaan. Maar het melden van vertrouwelijke gegevens aan een derde, dat gaat te ver, zeker als het wordt gebruikt als oneigenlijk incassomiddel. Het verweer van de taxateur, dat hij de bank ziet als mede-opdrachtgever, wordt verworpen.

De klacht is gegrond en de taxateur krijgt een berisping.

Dossiernummer: 20181002

Datum klacht: 12 april 2019