Taxateur waardeert lager dan koopprijs

Dossiernummer: 20190611

Datum uitspraak: 23-12-19

Koper van een woning schakelt een Register-Taxateur in, voor een taxatie ten behoeve van financiering. De taxateur kwalificeert de woning als ‘eenvoudig opgeknapt’. Ook maakt hij in het taxatierapport een opmerking over een lekkage die hij heeft geconstateerd. De waardering komt fors lager uit dan de overeengekomen koopprijs. De koper schrikt en ontbindt de koop.

De verkopend makelaar dient namens de verkoper een klacht in tegen de taxateur. De woning is volledig gerenoveerd, waar een bedrag van € 118.000 aan gespendeerd is. De getaxeerde waarde zou veel te laag zijn en de taxateur heeft een aantal zaken niet meegenomen, zoals een energielabel A.

Het Tuchtcollege stelt de klager in het ongelijk.

Het is aan de taxateur om in het taxatierapport zijn eigen bevindingen op te nemen en te onderbouwen. De verkoper kreeg van de taxateur de gelegenheid om te onderbouwen wat er besteed was aan de verbouwing. Daarop volgde alleen een niet gespecificeerde brief van een aannemer. Dat is niet genoeg om de constatering van de taxateur te weerleggen. Ook heeft de taxateur in het taxatierapport terecht opgenomen dat hij een lekkage constateerde. Het energielabel was ten tijde van de taxatie niet afgegeven, maar alleen aangevraagd. Daar hoefde te taxateur niet op af te gaan.

De klacht is ongegrond.