Taxatie in verband met scheiding en deling onvoldoende onderbouwd

Dossiernummer: 210205
Datum uitspraak: 8 juli 2021

De taxateur is gevraagd om een taxatierapport uit te brengen met een waardering voor en na splitsing van een woning. De ex-partner van de opdrachtgever en mede-eigenaar van de woning dient een klacht in. Er mankeert volgens de klager van alles aan het taxatierapport. Ook vindt klager dat er niet uitgegaan had mogen worden van splitsing, omdat hij daarmee niet akkoord was. Volgens klager was de taxateur daarnaast niet onafhankelijk, omdat de taxateur en de opdrachtgever elkaar kenden van de Rotary.

Het tuchtcollege stelt over de splitsing dat de taxateur was verzocht om een waardering voor en na splitsing te bepalen. Daarbij was duidelijk dat de gemeente bereid was mee te werken aan een splitsing. Daarom heeft de taxateur terecht de waardering na splitsing opgenomen.

Dat sprake zou zijn geweest van belangenverstrengeling is niet voldoende onderbouwd. Dit klachtonderdeel is ongegrond.

Wel is het tuchtcollege het met klager eens dat een aantal zaken in de taxatie ontbreken. Daardoor is het rapport niet inzichtelijk. De klacht is gegrond en de taxateur krijgt een waarschuwing opgelegd.