Taxatie voor rechtbank moet ook onderbouwd worden

Dossiernummer: 20190723

Datum uitspraak: 30 januari 2020

Klager is samen met zijn zus eigenaar van een perceel. De rechter moet uitspraak doen over de verdeling en de rechtbank geeft een taxateur opdracht een taxatie te verrichten. De taxateur heeft dat volgens klager niet goed gedaan. Het rapport bevat veel aannames en weinig onderbouwing. Ook zou de taxateur partijdig zijn, omdat hij de zus van klager kent. Deze zus en de taxateur zijn lid van hetzelfde ‘broodfonds’.

Geen referenties

De taxateur stelt dat de rechtbank het rapport heeft overgenomen, en dat bij een wettelijke taxatie niet volgens de reglementen van NRVT hoeft te worden getaxeerd. Hij heeft geen model gebruikt en geen referenties vermeld, maar een intuïtieve taxatie uitgevoerd. Dat de zus bij hetzelfde broodfonds was aangesloten, was de taxateur niet bekend en hij heeft er geen belang bij ten gunste van één van hen te taxeren.

Controleerbaar en transparant

Het Tuchtcollege overweegt dat een vakbekwame taxateur die schriftelijk over de waarde van vastgoed rapporteert, dat moet doen zodat daaraan in het maatschappelijk en economische verkeer vertrouwen kan worden ontleend. Daarom moet het rapport controleerbaar en transparant zijn. Zeker als er sprake is van een precaire situatie tussen familieleden is dat des te belangrijker. Het rapport van verweerder voldoet volstrekt niet aan deze eisen. Referentiepanden mogen in een taxatierapport niet ontbreken. Als die lastig te vinden zijn in de omgeving, moet de taxateur breder zoeken. Door op intuïtieve wijze een prijs te hanteren, zonder deze te onderbouwen met feiten, wordt de waarde subjectief bepaald. Ook op andere punten is het rapport onvoldoende inzichtelijk. Dat heeft de taxateur toegelicht bij de hoorzitting, maar dat had in het rapport moeten staan.

Ook bij wettelijke taxatie gehouden aan NRVT-reglementen

Het Tuchtcollege oordeelt dat een Register-Taxateur ook bij een wettelijke taxatie onverkort gehouden is aan de fundamentele beginselen, verwoord in het Reglement Gedrags- en Beroepsregels. Afwijking mag alleen als de wet of vaste jurisprudentie hem daartoe dwingt.

Dat de taxateur partijdig is geweest of de schijn daarvan heeft gewekt, is het Tuchtcollege niet gebleken. Het enkele feit dat beiden bij eenzelfde broodfonds zijn aangesloten is, door de beperkte onderlinge contacten, daarvoor onvoldoende.

De klacht is gegrond en de taxateur krijgt een berisping opgelegd.