Taxatierapport niet vergelijkbaar met wervende verkoopbrochure

Dossiernummer: 210319
Datum uitspraak: 8 juli 2021

Klager is niet tevreden met de in zijn opdracht verrichtte taxatie en dient een klacht in. In de klacht noemt hij een aantal punten die de taxateur niet in het taxatierapport heeft opgenomen. Ook wijst klager erop dat er een ander recent taxatierapport is opgemaakt met een waardering die € 45.000,00 hoger is. Klager vindt het daarnaast onterecht dat zijn ex-partner het rapport heeft gebruikt voor een financiering. Dit is in strijd met de opdrachtvoorwaarden.

De taxateur vindt dat de punten die klager noemt niet in een taxatierapport horen. Een taxatierapport is een objectief rapport waarin op zakelijke wijze de waarde van het te taxeren object wordt vastgesteld. Dit is niet te vergelijken met een wervende verkoopbrochure. Dat de waardering in een ander rapport hoger uitvalt, verklaart de taxateur doordat er zes maanden verschil is in de waardepeildata van de rapporten.

Het tuchtcollege kan de taxateur volgen. De taxateur heeft erkend dat hij de oppervlakte van de berging abusievelijk niet afzonderlijk heeft genoemd. Het tuchtcollege acht aannemelijk dat dit niet van invloed is geweest op de waardering.

Ook overweegt het tuchtcollege dat het de taxateur niet verweten kan worden dat een derde het rapport gebruikt voor andere doeleinden dan in het rapport is opgenomen.

Dat andere taxateurs tot andere waardes komen, zegt volgens het tuchtcollege niets over de deugdelijkheid van het rapport van verweerder. Het tuchtcollege heeft slechts te beoordelen of het door verweerder opgestelde rapport op zorgvuldige en transparante wijze tot stand is gekomen. Er zijn geen aanwijzingen dat dat niet het geval is.

De klacht wordt ongegrond verklaard.