Taxatierapport ook in hoger beroep conform de reglementen van NRVT

Dossiernummer: 20200324HB
Datum uitspraak: 29 april 2021

In hoger beroep stelt klaagster (= appellant) zich wederom niet te kunnen vinden in het opgestelde taxatierapport en voert hiertoe een vijftal grieven aan. Bij nadere bestudering blijkt dit meer een nadere toelichting te zijn op de eerdere klachten dan dat er grieven zijn gericht tegen de beoordeling van het Tuchtcollege in eerste aanleg.

Het Tuchtcollege in hoger beroep oordeelt dat de behandeling van de zaak in beroep geen ander licht op de zaak heeft geworpen. Het oordeel van het Tuchtcollege in eerste aanleg blijft in stand.