Te lage marktwaarde

Het Tuchtcollege NRVT heeft op 20 september 2016 uitspraak gedaan op een klacht van een opdrachtgever tegen de taxateur die het appartement van klager had getaxeerd. Klager vond dat de taxateur de marktwaarde minstens 30% te laag had gesteld. Klager had dit berekend door de vierkante meterprijs van andere recent verkochte panden toe te passen op zijn appartement.
 
Het Tuchtcollege NRVT heeft de klacht ongegrond verklaard. De taxateur heeft gewezen op diverse factoren waarmee rekening gehouden is bij het taxeren. Klager miskent met zijn berekening dat taxeren meer is dan het doorrekenen van een vierkante meterprijs. Ten aanzien van de 15% afwijking heeft de taxateur in zijn verweer voldoende toegelicht waarom dit niet verwijst naar de referentiepanden. De slordigheidsfouten in het rapport zijn niet zodanig van aard dat sprake is van een onprofessioneel uitgevoerde taxatiedienst.
 
Het Tuchtcollege NRVT merkt nog op dat met betere communicatie, bijvoorbeeld met een toelichting in een persoonlijk gesprek, de klacht mogelijk voorkomen had kunnen worden. Dit had mogelijk geleid tot meer begrip en had kunnen bijdragen aan het vertrouwen dat aan de bepaalde waarde in het maatschappelijk verkeer kan worden ontleend.
 
 
Klachtnummer: 20160402
Datum uitspraak: 20 september 2016
Document: Uitspraak anoniem