Tegenvallende taxatie wél goed uitgevoerd

Dossiernummer: 20200619

Datum uitspraak: 12-10-20

Klagers willen een huis van familie kopen en hebben daarvoor een taxatierapport nodig.

De taxateur hoort van hun plannen om de woning geheel te slopen en herbouwen. Hij adviseert hen een bouwtechnisch rapport te laten maken.  

Het getaxeerde bedrag valt klagers erg tegen. Zij vinden dat de taxateur te weinig rekening heeft gehouden met de slechte staat van het huis en met de gebreken in de woning. Alleen met de funderingsproblemen zou al € 90.000 gemoeid zijn.

De taxateur vindt dat hij een reële waarde heeft vastgesteld en het taxatierapport is gevalideerd door NWWI. Daarnaast heeft hij rekening gehouden met € 30.000 aan kosten die uit het bouwkundig rapport volgden.

Het Tuchtcollege overweegt dat een waardering alleen marginaal getoetst kan worden. De taxateur heeft de woning geïnspecteerd, een volledig rapport opgemaakt, vier referenties geanalyseerd en het taxatierapport is gevalideerd. Daarbij heeft de taxateur alle kosten geconstateerd in het bouwkundig rapport – en niet alleen de noodzakelijke kosten – meegenomen bij de waardering. Dat het bedrag anders was dan de verwachtingen van klagers, betekent niet dat de waarde door de taxateur onjuist is ingeschat.

De klacht is ongegrond.