Tuchtuitspraak terecht gedeeld met opdrachtgever

Klager diende eerder een klacht in over de taxateur, die in opdracht van de ex-partner de echtelijke woning in een boedelscheiding taxeerde. Als klager merkt dat de taxateur de uitspraak en het verslag van het Tuchtcollege deelt met de ex-partner, vindt hij dit in strijd met de vertrouwelijkheid.

Beginsel van zorgvuldigheid

De taxateur vindt dat hij zich heeft gehouden aan het beginsel van zorgvuldigheid. Of het taxatierapport de toets van het Tuchtcollege had doorstaan, is relevante informatie voor de opdrachtgever.

Klacht roept vragen op

Het Tuchtcollege neemt eenzelfde klacht niet voor een tweede keer in behandeling. Daarvoor kan de klager in hoger beroep gaan. De vertrouwelijkheid is een nieuw klachtonderdeel, waarvoor een nieuwe klacht kan worden ingediend. Valt hetgeen de taxateur doet na een klachtprocedure wel onder de regels van NRVT? Het Tuchtcollege vindt van wel. De klacht is een rechtstreeks gevolg van de taxatieopdracht, dus acht het Tuchtcollege zich bevoegd. De laatste vraag is of de opdrachtgever van de taxateur als ‘derde’ aan te merken is.

Belang van opdrachtgever

Het Tuchtcollege oordeelt dat het terecht is dat de taxateur de klacht en de uitspraak met zijn opdrachtgever heeft gedeeld. De opdrachtgever heeft er belang bij te weten of het taxatierapport volgens de regels tot stand is gekomen. De opdrachtgever is in deze geen ‘derde’, zodat de taxateur de vertrouwelijkheid niet heeft geschonden. Het Tuchtcollege verwijst hiervoor naar een uitspraak van de Raad van Discipline, waar in een klacht tegen een advocaat in een vergelijkbare situatie tot eenzelfde oordeel kwam.

De klacht is ongegrond.

Dossiernummer: 20180921

Datum uitspraak: 10 mei 2019