Twee arken, een ingetrokken klacht en een waarschuwing

Dossiernummer: 20200131
Datum uitspraak: 21-7-2020

Twee broers hebben twee recreatiearken en een elders gelegen perceel te verdelen. De ene broer schakelt twee taxateurs in om de objecten te waarderen.

De andere broer vindt de taxatie te hoog en hij dient een klacht in. De taxateur die hij zelf inschakelt komt tot een lager bedrag. Ook neemt klager het de taxateurs kwalijk dat zij het perceel niet in verkoop wilden nemen voor het door hen getaxeerde bedrag, terwijl dat volgens de NRVT-regels wel is toegestaan.

Klacht ingetrokken
In 2019 diende klager de eerste klacht in, tegen het taxatierapport van de recreatiearken. In de onderhandeling tussen de broers besluiten zij de klacht in te trekken. Er wordt een driemanschap ingeschakeld dat tot een definitieve waardering moet komen. Daarna rekenen de broers onderling af.

Nadat dat alles is afgerond, dient klager nogmaals een klacht in bij het Tuchtcollege, tegen het eerste taxatierapport van de recreatiearken en tegen de taxatie van het perceel. Het Tuchtcollege verklaart de klacht tegen het eerste taxatierapport niet-ontvankelijk. De eerdere klacht is zonder meer ingetrokken door klager, daar kan hij niet op terugkomen. Het Tuchtcollege overweegt hierbij dat NRVT de klacht na een intrekking kan overnemen. Omdat NRVT daar vanaf zag, is de klachtprocedure definitief afgerond.

Taxatie perceel niet transparant
De klacht tegen het tweede taxatierapport wordt wel in behandeling genomen. Daarbij is een perceel getaxeerd, met als bestemming ‘groen’, dat in gebruik is als cultuurgrond, waarop niet gebouwd mag worden. De taxateurs hebben het perceel gewaardeerd aan de hand van de vergelijkingsmethode. Het Tuchtcollege oordeelt dat niet duidelijk wordt hoe de transactieprijzen van de referenties geleid hebben tot de waardering van de taxateurs. Daarmee is het taxatierapport niet transparant. Dat klachtonderdeel is gegrond. De taxateurs krijgen een waarschuwing opgelegd.

De andere klachten worden verworpen. Dat de taxateurs de verkoopopdracht niet hebben aanvaard, begrijpt het Tuchtcollege. De taxateurs hebben aangevoerd dat daarvoor de benodigde vertrouwensbasis ontbrak. Daarnaast overweegt het Tuchtcollege dat een taxateur/makelaar vrij is om een opdracht al dan niet te aanvaarden.