Tweede klacht over zelfde taxatie niet mogelijk

Dossiernummer: 201016
Datum uitspraak: 22 december 2020

Eerder heeft klager al een klacht ingediend bij het Tuchtcollege NRVT (20200234) over het werk van de taxateur voor de rechtbank. Klager dient een nieuwe klacht in omdat de taxateur in de rechtbankprocedure volgens hem opnieuw fouten heeft gemaakt.

Het Tuchtcollege oordeelt dat deze nieuwe klacht gaat over hetzelfde rapport als waarover eerder werd geklaagd, afgezien van enkele kleine aanpassingen. Een belangrijk fundamenteel rechtsbeginsel is dat iemand niet ‘tweemaal gestraft mag worden voor hetzelfde feit’, het zogenaamde ne bis in idem beginsel. Daarom kan deze tweede klacht niet in behandeling genomen worden. Over het taxatierapport heeft het Tuchtcollege al in de eerdere uitspraak (29 september 2020) geoordeeld. Dat oordeel was dat het rapport voldeed aan de eisen die NRVT stelt.