Uitleg begrip belanghebbende, hier is klager belanghebbende vanwege financieel belang, nu taxatierapport basis is voor schadevergoeding

Dossiernummer: 20200909
Datum uitspraak: 15 januari 2021

Het Tuchtcollege heeft in deze uitspraak een beslissing genomen over de ontvankelijkheid van de klacht. Het gaat om een klacht van een eigenaar van een woning met huisnummer 22. De klacht gaat over een taxatierapport opgesteld van de woning van de buren van nummer 20, in opdracht van de eigenaren van nummer 20.

De achtergrond is een conflict na een verbouwing op nummer 22. De buren van nummer 20 stellen dat hun woning daardoor minder waard geworden is. In een civiele procedure maken zij gebruik van een taxatierapport. De bewoners van nummer 22, de verbouwde woning, dienen een klacht in tegen de taxateurs die het rapport hebben opgesteld.

Alleen een belanghebbende kan een klacht indienen. Dat kan zijn de eigenaar van het object, de opdrachtgever, of de huurder. Daar is hier geen sprake van. Daarom stelden de aangeklaagde taxateurs dat de klacht niet in behandeling kon worden genomen.

Het Tuchtcollege bepaalt in deze uitspraak dat klagers financieel belang hebben bij het taxatierapport, omdat daarop in de civiele procedure mede de schadevergoeding bepaald zal worden. Daarom zijn zij aan te merken als belanghebbenden. Dus de klacht zal als gevolg van deze (tussen)uitspraak, nu inhoudelijk in behandeling worden genomen.

Nog géén gevolgen voor de taxateurs, omdat nu de inhoudelijke klacht behandeld gaat worden.