Verbouwing of verduurzaming?

Dossiernummer: 20200728
Datum uitspraak: 25 februari 2021

Bij een taxatieopdracht kan de communicatie behoorlijk misgaan.

In deze klacht hadden de eigenaars een taxatierapport nodig voor een financiering omdat zij hun woning wilden verduurzamen. De taxateur stuurt een verbouwingsspecificatie toe. Dat begrijpen de eigenaars niet. Zij willen hun woning niet verbouwen, maar verduurzamen. De verbouwingsspecificatie wordt dus niet ingevuld.

Er gaat meer mis in de communicatie. De taxateur geeft telefonisch aan dat hij de woning na uitvoering van de maatregelen kan waarderen op € 330.000, maar dat hij dat alleen kan als hij daar onderbouwing, zoals een offerte, voor heeft. Opdrachtgevers kiezen echter voor het rapport zónder de voorgenomen wijzigingen waardoor de taxatie lager uitvalt. Dit nemen zij de taxateur kwalijk; zij menen dat zij een afspraak hebben met de taxateur dat hij zou uitkomen op € 330.000.

Het Tuchtcollege overweegt dat de taxateur zonder specificatie de voorgenomen maatregelen niet mocht meenemen. Dat een taxateur een afspraak maakt over een waarde, miskent volgens het Tuchtcollege de kern van de werkzaamheden van een taxateur, die autonoom een waarde moet vaststellen. De taxateur is onafhankelijk en is geen belangenbehartiger van opdrachtgevers.

De klacht wordt afgewezen.