Verkort rapport bij taxatie planschade

Dossiernummer: 20190812 | Datum uitspraak: 17-1-2020

Dossiernummer: 20190904 | Datum uitspraak: 20-1-2020


Twee taxateurs stellen een waardering op van een object (bij dossier 20190904 twee objecten) vóór en na een bestemmingsplanwijziging. Opdrachtgever is een bureau dat de gemeente adviseert.

Eén A4’tje is te weinig

Klagers zijn eigenaar van het object. Zij vinden dat de taxateurs zich niet hebben gehouden aan de regelgeving van NRVT. De onderbouwing is volgens klagers onvoldoende. Zo ontbreken referentiepanden en ook het gemeentelijk beleid komt niet aan de orde. Volgens klagers mag een taxateur bij een professionele taxatiedienst (PTD) niet volstaan met één A4’tje. Ook menen klagers dat de taxateurs zich hebben laten souffleren door het adviesbureau.

Niet-marktwaardetaxatie

De taxateurs stellen dat er diverse bijlagen bij hun – korte – rapport zaten, maar dat het aan de opdrachtgever is om die naar klagers te sturen en niet aan de taxateurs. Ook stellen de taxateurs dat het rapport een waardering is over planschade als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet Ruimtelijke Ordening en dat de waardering daarmee valt onder niet-marktwaardetaxaties.

NRVT-regelgeving van toepassing

Het Tuchtcollege oordeelt dat het hier gaat om een PTD. Dat het hier gaat om een wettelijke taxatie (een niet-marktwaardetaxatie) maakt dit niet anders. De regels van NRVT zijn hierop onverkort van toepassing. Het rapport zoals aan klager is verstrekt, laat klager volledig in het ongewisse over de onderbouwing van de waarde. Het rapport lijkt op een verkorte taxatie en voldoet niet aan de NRVT-regels. De taxateurs hebben niet zorgvuldig en niet transparant gehandeld.

Onderbouwing noodzakelijk

Dat de opdrachtgever en de bestuursrechter wensen dat de rapporten op deze wijze worden ingericht, ontslaat de taxateurs niet van de verplichting om hun waardering te onderbouwen. Dat de taxateurs zich hebben laten beïnvloeden, is het Tuchtcollege niet gebleken.

De klacht is gegrond en de taxateurs krijgen een waarschuwing.