Verkort rapport niet toegestaan

Een taxateur stelt een verkort taxatierapport op voor de verkoop van een echtelijke woning. De opdrachtgever brengt het rapport tijdens een gerechtelijke procedure in, waarna de tegenpartij de taxateur verwijt dat een verkort rapport sinds 2016 niet meer is toegestaan.

Verweer: waardebepaling

De taxateur verweert dat hij een waardebepaling verrichtte, met het oog op de verkoop van de woning. Ten onrechte noemde hij dit een verkort rapport. Hij wist niet dat het stuk werd ingebracht in een juridische procedure en gaf hiervoor geen toestemming.

Bij verkoopadvies mag waarde geschat worden

Bij een verkoopadvies mag de taxatiewaarde zonder nadere onderbouwing geschat worden. De taxateur had zich echter moeten realiseren dat er sprake was van een boedelscheiding in plaats van een verkoopadvies. Het Tuchtcollege oordeelt dat de taxateur niet voldeed aan de in het artikel 19 geldende beperking van het Reglement Wonen. Omdat het taxatierapport uit meer dan 20 pagina’s bestond en de essentiële vereisten waren opgenomen, worden verdere maatregelen niet nodig geacht.

De klacht is gegrond.

Dossiernummer: 20181015

Datum uitspraak: 28 februari 2019