Taxatierapport incompleet en in strijd met regelgeving

Klagers hebben een aantal garageboxen gekocht en vervolgens verkocht. Na de doorverkoop zijn klagers aansprakelijk gesteld door de bewindvoerder van de verkoper, omdat zij de boxen voor een te laag bedrag zouden hebben aangekocht. De beklaagde Register-Taxateur heeft voor de gerechtelijke procedure een taxatierapport opgesteld. Klagers verwijten de taxateur vooral dat deze in zijn verkorte rapport geen melding heeft gemaakt van de verbouwing en de daarmee gemoeide investeringen van klagers. De taxateur was daarvan wel op de hoogte.
 
De taxateur voert als formeel verweer aan dat klagers geen belanghebbenden zijn, omdat zij geen opdrachtgevers waren van het rapport. Als inhoudelijk verweer voert de taxateur aan dat zijn taxatierapport is opgesteld voor een gerechtelijke procedure, waarvoor andere regels gelden.
 
Het Tuchtcollege van stichting tuchtrechtspraak NRVT overweegt dat klagers aannemelijk hebben gemaakt dat zij belanghebbenden zijn, nu zij aansprakelijk zijn gesteld voor de schade van de nieuwe eigenaar. Daardoor zijn zij ontvankelijk in hun klacht, ook al waren zij geen opdrachtgever van het rapport.
 
Het Tuchtcollege wijst er vervolgens op dat het Reglement Wonen een uitzondering maakt voor taxatierapporten die worden opgesteld ten behoeve van een gerechtelijke procedure, maar dat ook dan uit het taxatierapport moet blijken welke taxatiemethode is toegepast en welke onderbouwing aan de taxatie ten grondslag ligt, het zogenaamde ‘comply or explain’. Omdat de taxateur in het rapport niets heeft opgenomen over deze uitzonderingsmogelijkheid, kan hij zich daar ook niet op beroepen.
 
De taxateur heeft in zijn rapport ook niets opgenomen over het gepleegde onderhoud, terwijl hij hiervan wel op de hoogte was gesteld. Hij heeft de tijdsdruk die kennelijk door zijn opdrachtgever aan hem werd opgelegd, zwaarder laten wegen dan zijn verantwoordelijkheid voor het opstellen van een deugdelijk rapport. Ook overweegt het tuchtcollege dat een verkort taxatierapport niet meer kan worden uitgebracht volgens de door het NRVT opgestelde reglementen. Juist nu de taxateur wist dat zijn rapport opgesteld werd, vanwege een lopende juridische procedure, had hij zich het belang van een degelijke onderbouwing moeten realiseren.
 
Het tuchtcollege acht de klacht op alle klachtonderdelen gegrond en legt de taxateur als maatregel een berisping op.
 
 
Klachtnummer: 20161103
Datum uitspraak: 31 maart 2017
Document: Uitspraak anoniem