Voorwaardelijke boete voor valsheid in geschrifte

Dossiernummer: 20190418
Datum uitspraak: 30 juli 2019


Twee samenwerkende taxateurs krijgen van een woningbouwvereniging de opdracht om alle panden in een bepaalde regio te taxeren. Ze beheren samen twee vestigingen en slechts één van hen heeft als expertise het taxeren van verhuurde woningen. Die taxateurs is echter net buiten het gebied van de opdracht gevestigd. Als die zich zou inschrijven op de andere locatie, kan hij vanuit de eerste locatie niet meer taxeren.

Ze komen met een creatieve oplossing: de taxateur met de expertise doet de taxatie en inspectie, maar op naam van de andere taxateur. Dat zou ook bekend zijn bij de woningbouwvereniging.

NWWI vindt dat valsheid in geschrifte en vindt dat zo tegenover derden, zoals de woningbouwvereniging, de indruk wordt gewekt dat er soepel met de regels omgegaan mag worden. Het Tuchtcollege is het daarmee eens. Het Tuchtcollege geeft aan dat zij begrijpt dat het voldoen aan alle regels een hele puzzel kan zijn, maar dat valsheid in geschrifte niet de oplossing is.

De taxateurs krijgen een berisping én een voorwaardelijke boete van € 1.000. Die moet betaald worden als er binnen een jaar nog een klacht gegrond verklaard wordt.