Voorwaardelijke schorsing na schending van gedrags- en beroepsregels NRVT

Dossiernummer: 20200701
Datum uitspraak: 10 juni 2021

NWWI merkt op dat een ingediend taxatierapport wel érg veel lijkt op een eerder ingediend taxatierapport, en stelt de taxateur een aantal vragen. De taxateur reageert daar volgens NWWI niet adequaat op. Dan meldt de taxateur dat hij enkele weken niet kon reageren omdat hij met wintersport was. Dat roept nieuwe vragen op, want in die periode heeft de taxateur wel twee taxatierapporten ingediend, hoe kon hij die inspecteren terwijl hij op vakantie was? De onderlinge verstandhouding wordt er niet beter op. NWWI besluit nieuwe taxatierapporten niet te accepteren zolang de vragen niet zijn beantwoord.

De taxateur vindt dat hij wel wat anders te doen heeft dan de vele vragen van NWWI beantwoorden. Hij heeft meerdere kantoren en de coronacrisis vraagt veel van hem. Hij vindt het niet nodig om altijd zelf te reageren, dat kan ook via zijn medewerkers. Dat zijn taxatie veel lijkt op een eerdere taxatie, is omdat hij die opdracht heeft overgenomen van zijn broer en ook een deel van de gebruikte teksten heeft overgenomen. Hij heeft de marktwaarde volledig objectief, onafhankelijk en autonoom vastgesteld. De tweede taxatie was een bouwkavel, daar is hij langsgereden. De derde taxatie betrof een huurwoning, waarvan hij er al 100 had gezien.

Het Tuchtcollege overweegt dat het doel van NRVT is om bij te dragen aan het vertrouwen in een taxatie. Het is terecht dat NWWI vragen stelt, de taxateur dient ervoor te zorgen dat de vragen adequaat en snel worden beantwoord. Nu het rapport zeer grote overeenkomsten toonde met het rapport opgemaakt door zijn broer, is onvoldoende vast komen te staan dat de taxateur het rapport objectief en onafhankelijk, in volledige vrijheid en autonoom heeft opgemaakt. Het tweede rapport kan de taxateur niet op de inspectiedatum hebben bezocht, want toen was hij met wintersportvakantie. Hij heeft hiervoor geen verklaring gegeven. Dat hij het derde object niet heeft bezocht, heeft de taxateur erkend. Daarmee staat vast dat de rapporten niet naar waarheid zijn opgemaakt.

Daarmee is in strijd gehandeld met de fundamentele beginselen van integriteit, objectiviteit en onafhankelijkheid, zorgvuldigheid en transparantie zoals vastgelegd in de artikelen 10, 11 en 12 van het Reglement Gedrags- en Beroepsregels NRVT.

De taxateur vindt dat de handelwijze van de medewerker van NWWI niet door de beugel kan, maar daar gaat het Tuchtcollege niet op in. De klachtprocedure beoordeelt het handelen van de taxateur.

De klacht is gegrond en de taxateur wordt een voorwaardelijke schorsing opgelegd van drie maanden, met een proeftijd van twee jaar.