Voorwaardelijke schorsing na verkort rapport bedrijfsvastgoedpanden

Dossiernummer: 210112
Datum uitspraak: 14 april 2021

Een Register-Taxateur, ingeschreven in de Kamer LAV, verricht een tweetal taxaties van bedrijfsvastgoedpanden, waarvan een verkort taxatierapport is opgesteld.

NRVT stelt in de klacht dat een dergelijke waardering een PTD (professionele taxatiedienst) betreft, waardoor dit behoort te voldoen aan alle NRVT-regels. In plaats daarvan heeft de taxateur een verkort rapport uitgebracht waarin diverse onderdelen ontbreken, zoals een opdrachtbevestiging, het type taxatie, onderbouwing van de waarde, referenties, etc. Ook ontbreekt een verklaring waarom de taxateur meent dat deze bedrijfsmatige taxaties kan verrichten, nu deze niet in de Kamer BV geregistreerd is.

De taxateur erkent dat het rapport niet voldoet, en dat zijn vakkundigheid voor het opmaken van deze rapporten niet voldoende was.

Het Tuchtcollege stelt vast dat het taxatierapport niet naar behoren is ingericht en summier onderbouwd is, waardoor essentiële gegevens ontbreken. Ook heeft de taxateur onvoldoende concreet gemaakt dat deze de benodigde ervaring en vakbekwaamheid bezit om buiten zijn Kamer te taxeren.

De klacht van NRVT is gegrond en de taxateur krijgt een voorwaardelijke schorsing van drie maanden met een proeftijd van twee jaar opgelegd.