Waardering van snippergroen in hoger beroep milder beoordeeld

Dossiernummer: 20200225HB
Datum uitspraak: 15 januari 2021

Uitspraak in eerste aanleg: Verkeerde methode voor taxatie perceel

Het Tuchtcollege in hoger beroep oordeelt dat de taxateur toegelicht heeft waarom er geen bruikbare vergelijkingsobjecten voorhanden waren, zodat een titelonderzoek niet mogelijk was. In die zin is het hoger beroep gegrond.

Het oordeel dat er onvoldoende inzicht is gegeven in het vaststellen van de waarde per vierkante meter blijft in stand.

Het hoger beroep is daarom gedeeltelijk gegrond.

Er is geen sprake geweest van onzorgvuldigheid. Wel is de taxateur onvoldoende transparant geweest over de manier waarop hij bij de indirecte comparatieve methode tot de waarde per vierkante meter is gekomen.

In hoger beroep blijft de klacht gegrond, maar er wordt géén maatregel opgelegd.