Waarschuwing voor afwijkende inspectiedatum

Dossiernummer: 20190912

Datum uitspraak: 10 december 2019

NWWI ontvangt een anonieme melding dat niet de taxateur, maar een kantoorgenoot, die geen Register-Taxateur is, de taxatie uitvoert. De taxateur licht toe dat hij de inspectie meestal samen met zijn collega uitvoert. Soms lukt dat niet tegelijkertijd, dan gaan ze op verschillende dagen. Omdat de collega de foto’s maakt, houden ze die dag aan als inspectiedatum.

NWWI neemt hier geen genoegen mee en vraagt na wanneer de Register-Taxateur bij de laatste 100 taxatierapporten daadwerkelijk in de woning is geweest. Dat kan de Register-Taxateur niet nagaan, omdat het kantoor is overgegaan op een ander softwarepakket. De agenda voor 1 juli is niet meer beschikbaar. Bij circa 10 rapporten geeft de taxateur aan dat hij er op een andere datum is geweest dan de inspectiedatum. NWWI dient een klacht in.

Niet transparant

Het Tuchtcollege oordeelt dat van een Register-Taxateur verwacht wordt dat hij zelf de taxatie uitvoert, waarbij hij altijd het pand inspecteert en inmeet. De taxateur kan hulppersonen inschakelen, bijvoorbeeld voor het nemen van foto’s, maar het moet duidelijk zijn dat de taxateur de taxatie uitvoert en niet alleen achteraf controleert en een handtekening zet.

Het opgeven van een afwijkende inspectiedatum, is niet het transparante optreden dat van een Register-Taxateur verwacht mag worden. Dat de taxateur helemaal niet in de woningen zou zijn geweest, is niet komen vast te staan. De taxateur geeft aan dat deze situatie gegroeid is na gezondheidsproblemen. Daar heeft het Tuchtcollege begrip voor, maar dat mag niet leiden tot handelen in strijd met de regels. Als er sprake is van een afwijkende datum, moet dat in het rapport worden opgenomen. De taxateur zegt toe dat hij in dat in de toekomst zal doen.

De klacht is gegrond en de Register-Taxateur krijgt een waarschuwing.