Waarschuwing voor ontbrekende opdrachtbevestiging

Dossiernummer: 20190918
Datum uitspraak: 20-2-20

Klager gaf een taxateur opdracht om twee naast elkaar gelegen bedrijfspanden te taxeren. Hij is met zijn broer eigenaar van het ene pand, het andere pand is eigendom van een pensioenstichting waarvan klager bestuurder is. Klager zegt dat hij om twee taxaties vroeg, omdat het om twee verschillende verzekeringspolissen gaat. Toch krijgt hij één taxatie van beide panden gezamenlijk. De taxateur wil tegen betaling twee aparte taxaties opstellen. Klager vindt dat niet terecht en vindt dat de waarde te laag is vastgesteld.

De taxateur vindt dat het Tuchtcollege niet bevoegd is, want het gaat hier niet om een PTD maar om een herbouwwaardetaxatie, die niet onder de NRVT-regelgeving valt.

Het Tuchtcollege oordeelt dat de taxateur bij NRVT ingeschreven is als Register-Taxateur. Daarom zijn op zijn werkzaamheden de gedrags- en beroepsregels van NRVT onverkort van toepassing. Aan de andere reglementen van NRVT kan niet worden niet getoetst.

Het Tuchtcollege stelt vast dat de taxateur de opdracht heeft verkregen via een vergelijkingswebsite. Welke opdracht precies is overeengekomen, is niet duidelijk, want er is geen opdrachtbevestiging bij het rapport gevoegd. Ook bij de zitting is niet duidelijk geworden wat daarover is afgesproken: 1 of 2 taxatierapporten. De Register-Taxateur is verantwoordelijk voor het helder omschrijven van de opdracht. Zeker toen uit het kadaster bleek dat er twee verschillende eigenaren waren, had de Register-Taxateur na moeten vragen wat de bedoeling was. Door dat na te laten heeft de taxateur niet zorgvuldig en niet professioneel gehandeld. Ook in de communicatie heeft de Register-Taxateur steken laten vallen, door zich te verschuilen achter de vergelijkingswebsite.

De klacht is gegrond en er wordt een waarschuwing opgelegd.