Waarschuwing voor onvoldoende onderbouwing taxatie jachthaven

Dit betreft een complexe zaak met een uitgebreide uitspraak. Een jachthaven moet plaatsmaken voor woningbouw en de erfpacht loopt af na 100 jaar (akte is van 1958, daarvoor akte van 1918). Wat moet de jachthaven vergoed krijgen voor de door hen aangebrachte verbeteringen? Klaagster stelt dat verweerders de taxatie verwijtbaar onzorgvuldig en onvoldoende onderbouwd hebben opgesteld.  

Omvangrijk rapport

De klacht wordt gegrond en de taxateurs krijgen een waarschuwing. Dat lijkt een lichte maatregel, maar het ging hier om een omvangrijk rapport, waar de taxateurs veel zaken hadden uitgezocht en beschreven. 

Een groot verwijt is dat de taxateurs niet reageerden op opmerkingen van de jachthaven, maar dat vindt het Tuchtcollege niet gegrond. Dat de taxateurs hun opdrachtgever, de gemeente, in de communicatie niet voor de voeten wilden lopen, is begrijpelijk.  

Niet transparant en inzichtelijk 

Er ontbraken een aantal essentiële gegevens in het rapport, zoals keuzes van de taxateurs over het hanteren van kengetallen, zodat aan de hand van het rapport niet te volgen was hoe de taxateurs tot hun conclusies waren gekomen. Niet transparant en inzichtelijk, wat gezien de grote belangen voor zowel opdrachtgever als klagers wel had gemoeten. Ook was er sprake van onhandigheden van de taxateurs: een verwijt was de langdurigheid, de taxateurs waren al jaren betrokken. Hun verweer was dat de opdracht pas in 2017 was verstrekt. In hun rapport hadden zij echter opgenomen dat de opdracht in 2014 was verstrekt, en ook de inspectie was in 2014 geweest.   

Het Tuchtcollege zegt niets over de waarde, ook omdat daarover een civiele procedure loopt tussen de jachthaven en de gemeente.   

Een belangrijk aspect in deze zaak is ook: waarom zijn jachthaven en gemeente niet in overleg gegaan met een twee- of drietal taxateurs over de uitgangspunten? Die mogelijkheid bood de erfpachtakte (namelijk het benoemen van maximaal 3 taxateurs voor een onderlinge taxatie). 

Verschillende uitgangspunten in taxatierapporten

Nu zijn er 2 taxatierapporten met grote verschillen in uitgangspunten, bijvoorbeeld of aangelegde kades van meer dan 800m wel of niet meegenomen worden, en enorme verschillen in waarde.

Dossiernummer: 201809017

Datum uitspraak: 22 maart 2019