Woningtaxateur schat omzetverwachting horeca

Een taxateur stelt een verkort taxatierapport op. Het doel is om de onderhandse verkoopwaarde van een hotel in een toeristisch gebied vast te stellen. In plaats van een taxatierapport, gaat het volgens de taxateur om een intern advies. Hij rapporteerde dat een omzet van 700.000 euro in het hotel mogelijk is. De uitbater realiseert daar maar de helft van. De verhuurder van het hotel gebruikte het rapport in een gerechtelijke procedure, waar de huurovereenkomst wegens oplichting en bedrog met succes werd aangevochten. Via NRVT Tucht sprak de uitbater vervolgens de taxateur aan.

 

Grove schending van de beroepsregels

Het tuchtcollege oordeelt dat het gaat om een professionele taxatiedienst. Het rapport wordt een taxatierapport genoemd. Uit het rapport kan niet worden afgeleid dat het om een intern advies zou gaan. Bovendien is het rapport gebruikt in een gerechtelijke procedure tegen het hotel.

Het tuchtcollege stelt dat er volstaan is met een geveltaxatie, zonder dat gebleken is dat een inpandige taxatie onmogelijk is. Daarnaast ontbreekt een onderbouwing van de gebruikte omzetcijfers. Tot slot wijst het tuchtcollege op het feit dat de taxateur alleen ingeschreven is in de Kamer Wonen en geen horeca object had mogen taxeren.

Het tuchtcollege acht de klacht gegrond en oordeelt dat het gaat om grove schendingen van de beroepsregels. Omdat dit de eerste keer is dat de taxateur hiervoor bij het tuchtcollege komt, wordt volstaan met een berisping.

Lees de volledige uitspraak

Dossiernummer: 20180115

Datum uitspraak: 25 juli 2018